Stikstof bouw

Er zijn veel verschillende soorten stikstof. Een deel van de stikstof - vooral uit de landbouw en veehouderij - komt in de vorm van ammoniak in de lucht. Verkeer, huishoudens en industrie zorgen voor stikstofoxiden in de lucht. Die kunnen wel schadelijk zijn voor het milieu. Stikstof dat in de lucht komt, daalt elders weer neer.